Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen i Skensved Gymnastik Afdeling er en forudsætning for, at alt i Gymnastik Afdelingen fungerer. Bestyrelsen består af 6 medlemmer og 1-2 suppleant, der alle synes, at det er sjovt og spændende at være med til at holde Gymnastikken i gang. Formand, Kassere, Sekretær, It/Medlemsansvarlig, Webansvarlig/Sociale medier og sponsoransvarlig.   

Opgaverne er mangeartede og vi bidrager alle med det, vi nu kan. Vi holder møde ca. hver 6. uge, når sæsonen er startet, resten klarer vi på mail eller når vi mødes i Hallen. Her er lidt af de opgaver, vi tager os af – og som DU måske har lyst til at hjælpe med:

 

·       Planlægning af den kommende sæson, herunder:

-     Kontakt til instruktører og hjælpere

-     Tider i hallen og på skolen

-     Administration af kontrakter til instruktører og hjælpere

·       Kontakt til trykkeri, produktion af folder

·       Omdeling/Koordinering af folder i forbindelse med sæsonstart

·       Planlægning af møder og andre arrangementer for den kommende sæson

·       Planlægning og bookning af kurser, ekskursioner m.m.

·       Bestilling af træningstøj til trænere og hjælpere

·       Kontakt til hovedbestyrelsen

·       Skrive indlæg til Kvartetten

·       Orienteringsmøde med trænere og hjælpere

·       Administration af indbetalinger, regninger og medlemmer

·       Lave regnskab

·       Skrive referat

·       Bestille medaljer og præmier

·       Opdatering af hjemmeside

·       Kontakt til Højelse skole i forbindelse med udgivelse af info på deres intranet

·       Produktion af informationssedler

·       Afholde generalforsamling

·       Kontakt/koordinering med fotograf ved sæsonafslutning

·       Administration af salg af gruppebilleder

·       Planlægning af opgaver til opvisningen

·       Opvisning/sæsonafslutning, herunder:

-     Koordinering med alle frivillige, chauffør og Rishøjhallen

-     Bestilling af T-shirts til gymnaster

-     Opstilling/ nedtagning af borde og stole

-     Tidsplan for indmarch og afvikling af opvisning

-     Kontakt til andre gymnastikforeninger

-     Produktion af flyer med tidsplan

-     Medaljeoverrækkelse

-     Blomster til instruktører

-     Kåring af årets leder

-     Musik, sliksalg osv.

 

Arbejdet i SGA er frivilligt. Formanden kan dog beslutte at tilkende et eller flere medlemmer et mindre honorar.